Header Image - Geocaching Østfold

Medlemsfordeler

by Geocaching Østfold

Noen fordeler må man jo ha…

GMAX Østfoldhallene

  • 20% rabatt på Frank Shorter, McKinley, Norheim, SkillMill, Rast, TechnoPro og BikeTec
  • 15% på alt annet.

Nytt styre i Geocaching Østfold

Etter en litt dramatisk innspurt inn mot årsmøtet hvor valgkomiteen ikke hadde fått fylt opp alle plassene, ble det under selve møtet klart at man fikk stablet et nytt styre på beina og foreningen kan videreføres.

Nytt styre ser slik ut:
Ann Kristin Botner (leder)
Lars Chr. Evensen (nestleder)
Jan-Arild Strømstad (økonomiansvarlig)
Richard Oprann (sekretær)
Kai Hagali (styremedlem)

Bjørn Undrum (varamedlem 1)
Hilde Albeck (varamedlem 2)

Valgkomite:
Snefrid Bratlie
Else Grete Evensen
Arvid Høidahl

Revisorer:
Jan Torp Pharo
Bjørn Kopperud

Årsmøte 2018

Vi ønsker velkommen til årsmøte 2018

Årsmøtet er 15.02.2018 KL.1800
Glemmen videregående, Traraveien 13 i Fredrikstad.

Det skal velges:
Leder: Velges for 2 år.
Økonomiansvarlig: Velges for 2 år.
Sekretær: Velges for 1 år.
Styremedlem: Velges for 2 år
Varamedlem: Velges for 2 år.
Revisorer: 2 stykker. Velges for 1 år.
Valgkomite: 3 stykker. Velges for 2 år

Har du kandidater å foreslå eller selv kunne tenke deg et verv, ta kontakt med valgkomiteen ved Kai Amundrød.
Valgkomiteens innstilling skal være ferdig til 23 januar 2018.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 23 januar 2018. Epost sendes til: geocaching.ostfold@gmail.com

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen 🙂

Ps. Medlemskontigenten for 2018 vil bli sendt ut i begynnelsen av januar.

Mvh Styret